אולמות ספורט INDOOR | אולמות ספורט INDOOR – שיאן ספורט בע"מ
אולמות ספורט INDOOR

אולם ספורט הוא המתקן המורכב והיקר ביותר בקו מתקני הספורט הסטנדרטיים ביישובים בישראל. לפיכך, נדרשות תובנות ושיקולים מקצועיים ויצירתיים כדי שיממש את ייעודו.


איפיון הצרכים

שיאן איפיינה צרכים של יישובים רבים במישור הפעילות הספורטיבית המקצועית והעממית, כדי להקים את האולם המתאים ביותר לצרכי היישוב:

  • בחירת חיפוי הרצפה ורמת בולמי הזעזועים בהתאמה לפעילות המתוכננת.
  • בדיקת צורך באולמות ספח לענפי ספורט נוספים.
  • רעיונות ייחודיים לביצוע (כגון- מגרש על גג המבנה).
  • סוגי ורמת מתקני הספורט – שערים, סלים, סימון קווים וכיו”ב.
  • שילוב ותשתית לענפים נוספים, כגון: התעמלות, טניס-שולחן, ג’ודו וכיו”ב.
  • סימון קווים והתאמת האולם לרמת דרישות בינלאומית ו/או לאומית.
  • חיבורי חשמל, תקשורת ואמצעי תצוגה לניהול אירועי הספורט.


לכל אלו “שיאן ספורט” מציגה חלופות, מפרטים ואומדנים. יודגש כי גם אם האולם מתבצע עפ”י תכניות סדורות (“תיק מוצר”) של גופי המימון, עדיין יש מקום ומרחב ניכרים לגמישות ויצירתיות בהתאמת האולם לצרכי המזמין.

שיאן ספורט מסייעת בהגדרת הצרכים ובתכנון הכללי והמפורט - מול המזמין והאדריכל